CV

PERSOONLIJK PROFIEL
Mijn energie gaat sneller stromen als ik een project kan leiden. De meeste ervaring heb ik met het leiden van implementatietrajecten in het onderwijs en de zorg. Ik ben graag de spin in het web of linking pin. Ik zorg voor overzicht en breng structuur aan. Ik ben goed in staat om mensen in beweging te krijgen en te houden richting de stip op de horizon. Dit doe ik door vanuit een grote betrokkenheid te werken, door mensen te betrekken en de samenwerking te zoeken. Daarbij heb ik een open en coachende stijl van leidinggeven. Voor mij is het belangrijk dat mensen doen waar ze goed in zijn en daar plezier in hebben. Ik ben sterk in ongebaande wegen of pionieren, schroom niet om initiatieven te nemen en vernieuwingen te introduceren. Ik beweeg me over het algemeen gemakkelijk door een organisatie en kan op alle niveaus goed communiceren.

Mijn stijl is zowel analytisch als pragmatisch: kwaliteits- en klantgericht; open, authentiek, energiek en betrokken; doel-, oplossings- en resultaatgericht (“lets get things done”), met oog voor mens- en organisatie.

Competenties
Analytisch – resultaatgericht – organisatiesensitief – plannen en organiseren – communicatief – aansturen – proactief – ondernemend – gericht op samenwerking en zelfontwikkeling.

WERKERVARING

Eigenaar Zwaak&berg (2008 – heden)
Ga naar Opdrachtgevers en projecten voor een compleet overzicht van mijn activiteiten.

Manager bedrijfsvoering ROC van Amsterdam (2004 – 2008)

 • Verantwoordelijk voor de bedrijfsprocessen van het VMBO (financiën, ICT, facilitair, huisvesting en deelnemersadministratie). Het VMBO bestaat uit 8 scholen in Amsterdam.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting (18 miljoen euro), planning en controlcyclus, de AO, de management-rapportages, administratieve en financiële processen, huisvesting, facilitaire voorzieningen en ICT-faciliteiten.
  Direct leidinggevend aan 4 hoofden. Indirect leidinggevend aan 25 medewerkers.

Managing-consultant bij Capgemini (voormalig Ernst & Young) (2002 – 2004)

 • Verantwoordelijk voor de doorlichting van ondersteunende diensten in verschillende gemeente-, gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen (ROC/HBO) om redenen van efficiency en/of effectiviteit. Focus op positie van de ondersteunende diensten in de organisatie, beleid, processen, personeel, financiën, planning en control en de klanttevredenheid.
 • Het begeleiden en adviseren van deze organisaties bij het professionaliseren van de ondersteunende / facilitaire diensten.
 • Projectmanager “Trendrapportage Facilitaire kengetallen en trends voor gemeenten”. Idem voor provincies. Benchmarkonderzoek bij 80 gemeenten en 10 provincies.
 • Projectmanager van het project “Ontwikkeling meetmethodiek kwaliteit van facilitaire activiteiten”. Een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Wageningen en Cap Gemini.

Senior-consultant bij Ernst & Young (1999 – 2002)

 • Interim management. Het leidinggeven aan de facilitaire dienst, technische dienst, audiovisuele dienst en mediatheek bij een Hogeschool in Noord Holland.
 • Het begeleiden en adviseren van verschillende overheids- en non-profitorganisaties bij de herinrichting en professionalisering van de facilitaire functie.
 • Het begeleiden van organisaties bij het opzetten en implementeren van kwaliteitszorgsystemen overeenkomstig ISO en INK.

Hoofd afdeling Milieu Universitair Medisch Centrum Utrecht (1992 – 1999)

 • Pionier en projectleider. Het opzetten, implementeren en certificeren van het AZU-milieuzorgsysteem overeenkomstig de ISO 14001 (in februari 1999 gecertificeerd, als eerste ziekenhuis in Nederland).
 • Het opzetten en aansturen van een milieu-afdeling. Hoofd van de afdeling.
 • Het uitvoeren van een Europees LIFE-project, m.b.t. de invoering van een milieuzorgsysteem overeenkomstig de EMAS-verordening, in samenwerking met academische ziekenhuizen uit Brussel, Freiburg, Graz en Bologna (1996 – 1997).

OPLEIDINGEN

 • 2010 : Prince2 Foundation, Ruysdael
 • 2009 : Persoonlijke impact in projecten, Nimo
 • 2003 : Verandermanagement, Cap Gemini Ernst & Young
 • 2002 : Training Improvement Portfolio Development, Cap Gemini Ernst & Young
 • 2001 : Training procesanalyse en modelleren, Cap Gemini Ernst & Young
 • 2000 : Facilitated sessionleadertraining, Ernst & Young
 • 1999 : Training adviesvaardigheden, Ernst & Young
 • 1999 : Cursus zelfevaluatie m.b.v. het INK-model TQM, Bering Consult
 • 1998 : Cursus zakelijk Engels, Universiteit Utrecht.
 • 1998 : Cursus beoordelen en belonen, Bureau Hay.
 • 1996 – 1997 : Facilitair Management, IFMEC. Scriptie over de inzet en het gebruik    van prestatie-indicatoren.
 • 1995 : Projectmanagement, VNU Business Publications.
 • 1995 : Milieu-auditing, Bureau Veritas.
 • 1994 : Milieumanagement in Ondernemingen II, St. Postacademisch Onderwijs.
 • 1993 : Milieuhygiëne, Rijkshogeschool IJsselland.
 • 1989 – 1992 : Milieukunde, Rijksuniversiteit Utrecht. Specialisatie: Milieubeleid en -recht. Scriptie: Integrale beleidsplanning voor de Waddenzee. Doctoraal: Rijksuniversiteit Utrecht, Augustus 1992
 • 1986 – 1989 : Algemene Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht.
  Specialisatie: ‘Planning, beleid en organisatie’.
 • 1979 – 1986 : VWO, College ‘De Klop’, Utrecht.

VRIJE TIJD

Wielrennen, yoga, filmhuisbezoek, koken, lezen.