Opdrachtgevers en projecten

De afgelopen jaren heb ik voor diverse opdrachtgevers opgetreden als implementatiemanager, programmamanager, coördinator of projectmanager in projecten die steeds op het snijvlak zitten tussen ICT en organisatie.

Meer informatie of referenties? Neem dan contact met mij op. Klik hier voor mijn volledige CV

Hogeschool van Amsterdam

Nieuw roosterproces
Projectleider Herinrichting Roosterproces
Duur: maart 2015 – heden

Het domein Gezondheid wil toe naar en vast student weekrooster. Met het huidige roosterproces is dat niet mogelijk. Het roosterproces moet worden herzien. Als projectleider verantwoordelijk voor de invoering van een nieuw roosterproces.

——————————————————————————-

——————————————————————————-

ROC van Amsterdam/ROC van Flevoland

Digitale werk- en leeromgeving
Projectleider implementatie van de Nieuwe Digitale Werkomgeving en Sharepoint 2013.
Duur: Maart 2014 – Heden

Verantwoordelijk voor de organisatie brede invoering van de Nieuwe Digitale Werkomgeving, werken in de cloud. Het mede ontwikkelen van een digitale werk- en leeromgeving in Office 365 en Sharepoint 2013. Het organiseren en geven van trainingen ‘werken in the cloud’.

Resultaten
Medewerkers maken op dit moment de stap naar de cloud, migreren hun bestanden en gaan op een andere manier samenwerken.

——————————————————————————-

——————————————————————————-

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

(Scholengroep bestaande uit 12 VO scholen in A’dam)

Intranet

Projectleider implementatie intranet en teamsites obv Sharepoint 2013 tbv de scholen.
Duur: September 2013 – Januari 2014

De configuratie, inrichting en content van het intranet tbv de medewerkers. Het samen met de scholen ontwikkelen van de teamsites. Draagvlak creëren bij de scholen voor het werken in de cloud.

Resultaten
Een intranet beschikbaar voor alle 12 scholen gevuld met content van de directie en verschillende diensten. Medewerkers zijn bekend met de sites. De teamsites worden als samenwerkingssites op dit moment op de verschillende locaties ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Project loopt tot eind juni 2014.

——————————————————————————-

Bevorderen ICT-gebruik

Programmamanager ICT in het onderwijs

Ondersteunen van de Directie en Schoolleiding bij het bevorderen van het gebruik van ICT in het Onderwijs.
Duur: September 2012 – heden

Verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende projecten ohgv ICT, te weten BYOD, het gebruik van tablets in de les door docenten, het invoeren van een elektronische leeromgeving voor de leerlingen. Dit alles in nauw overleg en samenwerking met de scholen. Werken van klein naar groot. Mensen meenemen en vooral met good practices werken.

Resultaten
Op verschillende scholen werken docenten en leerlingen met laptops/tablets. Eén school werkt met het principe “Bring your own device”. 2 studiemiddagen voor docenten over het gebruik van ICT in de les en digitale lesmethoden. Programma loopt tot eind juni 2015.

——————————————————————————-

Leerlingenadministratie en Magister

Projectleider implementatie leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem Magister
Duur: September 2010 – maart 2012

De implementatie van Magister op 12 scholen, dataconversie van 3 systemen naar 1 systeem, migratie van Peoplesoft, @VO en Trajectplanner naar Magister, herinrichting werkprocessen, interne communicatie en training van medewerkers, docenten en studenten. Creëren van draagvlak om met een nieuw systeem te gaan werken en bestaande systemen los te laten.

Resultaten
Het VOvA is op 9-1-2012 live gegaan. Alle data is overgezet en bestaande systemen uitgefaseerd. Alle medewerkers zijn getraind en weten hun weg te vinden in Magister of daarbij ondersteuning te vragen.

——————————————————————————-

——————————————————————————-

Volwassenenonderwijs Joke Smitcollege

Implementatie Magister

Projectleider Implementatie van leerlingenadministratie en leerlingvolgsysteem Magister.
Duur: November 2012 – september 2013

Implementatie van Magister in het Volwassenenonderwijs, migratie van Peoplesoft naar Magister, de dataconversie, herontwerpen werkprocessen met de medewerkers, interne informatievoorziening, communicatie en training van medewerkers, docenten en studenten over wijzigingen in de werkwijze en nieuw systeem.

Resultaten
Invoering is geschied in twee fasen. In maart zijn de onderdelen administratie en cijferregistratie in gebruik genomen. In augustus zijn de onderdelen verzuimregistratie, facturatie en leerlingvolgsysteem geïmplementeerd. Docenten en medewerkers zijn getraind om met Magister te kunnen werken en enthousiast.

——————————————————————————-

——————————————————————————-

ROC van Amsterdam

Implementatie vernieuwde ICT-werkplek

Projectleider uitrol Windows 7 en Office 365

Duur: Maart 2012 – Oktober 2012

Uitrol op 1500 werkstations van Windows 7 en Office 365. Medewerkers enthousiasmeren voor de nieuwe werkomgeving. Zorgdragen voor de juiste instructie en informatie aan de medewerkers. Standaardisatie en reductie van software. Linking pin tussen de dienst ICT en de onderwijsorganisatie

Resultaten
Alle medewerkers en leerlingen van het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VOvA hebben de beschikking gekregen over een open werkplek, Windows 7 en Office 365 en weten er mee te werken. 40 Applicaties zijn op een nieuwe manier naar medewerkers en leerlingen gedistribueerd.

——————————————————————————-

——————————————————————————-

Revalidatiecentrum Heliomare

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Projectleider Ontwikkeling en implementatie
Duur: Oktober 2008 – december 2010
De verdere ontwikkeling van het EPD (testen en schaduwdraaien), digitalisering van de dossiervorming, uitvoering van de PIOFAH analyses, aanpassing van processen, bouwen van formulieren, interne communicatie. Intern draagvlak creëren om het proces van dossier vorming te digitaliseren.

——————————————————————————-

——————————————————————————-

Hogeschool Rotterdam

Versterken bedrijfsvoering
Duur: Oktober 2008 – december 2008
Begeleiding van de managers bedrijfsvoering in de uitoefening van hun functie en rol in de organisatie.

Resultaten
Verschillende bijeenkomsten gefaciliteerd met als doel meer eenheid en samenhang te creëren in de rol van manager bedrijfsvoering tussen de verschillende instituten.

——————————————————————————-

Interim manager bedrijfsvoering
Kwartier maken samenvoeging van 2 bedrijfsbureaus tot één bedrijfsbureau, genereren en standaardiseren van management-informatie, aansturing van de beide bedrijfsbureaus (direct 4 medewerkers, indirect 25).

Resultaten
Rol van manager bedrijfsvoering vervuld voor de ‘ongoing concern’. Daarnaast een plan van aanpak opgesteld voor de samenvoeging van beide bedrijfsbureaus, integratie van processen en taken.